Görevlerimiz

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır :

- Hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanları tespit etmek

- Mer'i mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getirerek yayınlamak

- Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek

- Resmi Gazete'nin yayımlanmasını sağlamak, düsturları ve fihristleri hazırlamak

- Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik ve tebliğ taslaklarını incelemek.