447

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI

TÜRK SİLAHLl KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU VE

3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNUNDA YER

ALAN AYLIK  GÖSTERGE RAKAMLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

 

          Kanun Hük. Kar.nin Tarihi   :   10/4/1989 No :   366

          Yetki Kanununun Tarih         :   12/3/1986 No :   3268

                                                                    9/4/1987           3347

                                                                12/10/1988           3479

          Yayımlandığı R. G. Tarihi      :   11/4/1989 No :  20136

          V. Tertip Düsturun Cildi        :                   Sh.:

 

             Madde 1 – (14/7/l965 tarih ve 657 sayılı, 27/7/l967 tarih ve 926 sayılı Kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

             Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aylık gösterge rakamlarının yeniden tespiti dolayısıyle aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.

             Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname 15/4/l989 tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.