FAYDALI LİNKLER

A) TÜRKÇE MEVZUAT SİTELERİ

1. TBMM Kanun ve Karar Bilgi Sistemi

Sistemde kanun ve karar metinleri, kanunlara ve kararlara ilişkin bilgiler ile gerekçeler, komisyon raporu, görüşme tutanaklarından oluşan ilgili metinler yer almaktadır.

2. Anayasa Mahkemesi Karar Arama Sistemi

Sistemde, Anayasa Mahkemesinin tüm Genel Kurul kararları ile bireysel başvuru kararları gelişmiş arama seçenekleriyle yer almaktadır.

3. KAYSİS Kamu Mevzuat Sistemi (KMS)

“Kamu Mevzuat Sisteminde Ara” bölümünde kamu kurum ve kuruluşlarının Resmî Gazete’de yayımlanmayan düzenlemelerine de ulaşılabilmektedir.

4. UYAP Mevzuat Programı

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden yazılan UYAP Mevzuat Programında yer alan çeşitli kriterler kullanılmak suretiyle aranılan mevzuata veya içtihada ulaşılabilmektedir.

B) YABANCI MEVZUAT SİTELERİ

1. Eur-Lex: Avrupa Birliği Mevzuat Bilgi Sistemi

Avrupa Birliği dillerinden birisi seçilerek aranılan mevzuata ilgili yabancı dilde ulaşılabilmektedir.

2. Gov.info: ABD Devlet Bilgi Sistemi

Sistemde ABD’nin mevzuatı ile devletin her türlü belgesi çeşitli kıstaslarla aranabilmektedir.

3. LegiFrance: Fransız Mevzuat Bilgi Sistemi

Sistemde, Fransanın tüm mevzuatına gelişmiş arama kıstaslarıyla erişilebilir.

4. Legislation.gov.uk: İngiliz Mevzuat Bilgi Sistemi

Sistemde, Birleşik Krallığın tüm mevzuatına gelişmiş arama kıstaslarıyla erişilebilir.